Aku grodu vāki meliorācijas

Aku grodu vāki meliorācijas ir dzelzsbetona elements ar pildītu vidu.

Aku-grodu-vaki-melioracijas_Aizputes-Betons_DM izmēri
Aku grodu vāki meliorācijas A B
DM 0,7 700 80
DM 0,8 800 80
DM 1 1000 80
DM 1,5 1500 80
DM 2 2000 80

Saliekamie betona un dzelzsbetona grodu elementi

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000878

Lejupielādēt