Aku grodi ar pamatni

Betona aku grodi tiek plaši izmantoti pazemes ūdens sistēmu izbūvei, kā, piemēram, dzeramā ūdens akas, kontrolakas un kanalizācijas akas būvniecībai. Grodi ir cilindriskas formas un dažādu izmēru ar dažādiem komplektējošajiem dzelzsbetona izstrādājumiem, kas atļaus nokomplektēt paredzēto ūdens aku, kontrolaku vai kanalizācijas aku izbūvēt nepieciešamajā augstumā. 

Aku-grodi-ar-pamatni_Aizputes-Betons_KCD_izmeri
Aku grodi ar pamatni A B C
KCD 10-9P 1000 900 80
KCD 10-10P 1000 1000 100
KCD 15-9P 1500 900 80
KCD 7-9P 700 900 70
KCD 20-9P 2000 900 100

Saliekamie betona un dzelzsbetona grodu elementi

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000878

Lejupielādēt