Tetrapods

Tetrapodu betona kvalitāti garantē Aizputes Betons tuvums Latvijas labāko inerto materiālu ieguves vietām un ražošanas augstie standarti.
Masīvie betona veidojumi ar četriem atbalsta izvirzījumiem (tetrapodi) ir lieliski piemēroti molu un piekrastes joslu stiprināšanai pret viļņu iedarbību.

Tetrapods
2,5 t
5 t