Aku grodu dibeni

Aku grodu dibeni ir atsevišķi pievienojami aku grodu lejasdaļā. Tie nodrošina, lai ūdens netiek groda iekšpusē vai ārpusē, atkarībā no konstrukcijas paredzētā pielietojuma.

Aku-grodu-dibeni_Aizputes-Betons_KCD_izmeri
Aku grodu dibeni A B
KCD 10 1000 200
KCD 15 1500 200
KCD 20 2000 200

Saliekamie betona un dzelzsbetona grodu elementi

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000878

Lejupielādēt