Deklarācijas

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 2PL

Lejupielādēt

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 2PL, Pielikums Nr.1
Betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas minimālās prasības

Lejupielādēt

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 2PL, Pielikums Nr.2
Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi

Lejupielādēt

Betona seguma plātnes

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000879

Lejupielādēt

Saliekamā betona konstrukciju elementi

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr. 1327-CPR-1305

Lejupielādēt

Saliekamie betona un dzelzsbetona grodu elementi

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000878

Lejupielādēt